Skip to content

Økonomi

Vidar-Ulkebøl Håndbold har en god og meget sund økonomi. Det er vi meget stolte af, men der bliver blandt spillere og forældre også arbejdet hårdt på at hjælpe til ved de mange aktiviteter vi er en del af. Dette er med til at sikre at klubben har gode indtægter.

Det er også nødvendigt.

Det er meget dyrt at drive en håndbold klub som vores. Dels er der alle de udgifter der er forbundet med deltagelse i turneringer og dels er der alle de udgifter der er forbundet med vores sociale aktiviteter.

Klubben betaler et holdgebyr for hvert enkelt hold der deltager i turnering under JHF (jysk håndbold forbund). Dette gøres der 2 gange pr. sæson. Klubben betaler også for at der er dommere til hver hjemmekamp.

Vi betaler også et gebyr for at være medlem af JHF. Gjorde vi ikke dette – kunne vores spillere ikke deltage i turneringer i løbet af en sæson.

Af andre større udgifter kan nævnes:

  • Betaling af halleje for SFS Hallen og nogle sæsoner også Frihedshallen på Idræts Højskolen
  • Betaling af holdgebyr ved deltagelse til stævner (Frø Cup og Påske Cup)
  • Betaling af deltagergebyr for trænerer til stævner (Frø Cup og Påske Cup)
  • Betaling af busser ved deltagelse til stævner (Frø Cup og Påske Cup)
  • Materialer i hallerne – herunder bolde, harpiks, tape, isposer og lign.
  • Aktiviteter for alle vores spillere (biograftur, bowling aften og træningsweekend)
  • Arrangementer ved SønderjyskE (gæstetrænere og kurser for trænerne)
  • Kurser for alle trænere, hjælpetrænere og ledergruppe medlemmer
  • Socialt arrangement for alle trænere, hjælpetrænere og ungetrænere (føl)

Alle de aktiviteter vi tilbyder vores spillere, kan ikke udelukkende finansieres ved det kontingent spillerne betaler i løbet af en sæson. Derfor er andre indtægtskilder nødvendige. Havde vi ikke disse indtægter, ville vi ikke være i stand til at tilbyde disse sjove og spændende aktiviteter – og det synes vi ville være meget trist. Det er bl.a. alle disse aktiviteter der gør det til noget særlig, at være en del af vores klub, og vi ved at mange af spillerne er super glade for at deltage i disse aktiviteter.

Back To Top