Skip to content

Klubmøde 2016

Den 25. oktober bli’r du klogere på VUH

Det at drive en håndboldklub. Det kan der da ikke være så mange ben i. Eller?

Vi har deltaget i Dansk håndbold Forbunds tiltag kaldet ”Klubbuilding”. Det har taget et halvt års tid. Meget arbejde? Ja, egentligt.

Men hvor er vi blevet skarpe. Nu har vi synliggjort hvad det kræves for at drive en sportsklub. Har sat opgaverne i system. Sat navne på hvem, hvad og hvordan. Er blevet klar over hvor vi står stærkt og hvor vi skal blive bedre.

Og ved I hvad?

Det vil vi meget gerne vise jer og fortælle om. Ikke for at blære os, men fordi vi mener det gavner jer som frivillige, trænere, forældre at vide lidt mere om VUH end I gør nu.

Så I skal komme TIRSDAG den 25. oktober. I Ulkebøl Hallen. Kl. 18 til ca. 19.30.
ALLE SAMMEN. Forældre, spillere, trænere, søskende. Så mange som muligt.

Træning er aflyst for ALLE hold på dagen. Men fra 18-19.30 er der fuld drøn på i hallen for alle ungerne. Mens forældre, frivillige og trænere lytter, diskuterer og hilser på klubbens frivillige.

Vi vil vise hvad vi er kommet frem til. Hvad det er, der skal løses i klubben. Snakke om hvad Håndbold betyder for os, jer og lokalområdet.

Der er naturligvis ikke mødepligt… men vi håber i hvert fald I kommer 🙂

Er der nogen som helst spørgsmål, så ring til mig på tlf. 2695 0104.

Med sportslig hilsen
Tommy Vedstesen
Formand

Ps. Det bliver bestemt ikke kedeligt – og vi lover at I er blevet lidt klogere på VUH og hvordan og hvorfor vi kører klubben som vi gør!

PPS. Hent en seddel til opslagstavlen her!

Back To Top