Skip to content

Generalforsamling 2016

Indkaldelse til Generalforsamling

Den 13. oktober 2015 kl. 19.00 i Ulkebølhallen.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Ledergruppen aflægger beretning
 4. Økonomiformanden forelægger det reviderede regnskab
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Valg af medlemmer til Ledergruppen
  • A. Formand, Tommy Vedstesen
  • B. Økonomi formand, Tom Brandt
  • C. Supplerende medlem, Jan Jørgensen
 7. Valg af revisor, Christiane Bro Simonsen
 8. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen, altså senest 5. oktober 2016.

Vel mødt til generalforsamling!
Ledergruppen

Back To Top