skip to Main Content

Byfesten

Vidar-Ulkebøl Håndbold er en af de klubber der er med til at planlægge og afvikle byfesten i Sønderborg. Her skal vi bruge rigtig mange hjælpere undervejs. Langt de fleste opgaver som skal løses, er delt ud på de enkelte hold, og det er spillerne, der sammen med forældrene og trænere, som sørger for at løse disse opgaver. Eksempler på opgaver er f.eks. oprydning, bord dækning, opstilling af borde og stole osv.

Da byfesten er en af klubbens største indtægtskilder, er der meget vigtigt at I alle hjælper med til at løse disse opgaver. Opgavernes omfang er ikke større end at de ofte er løst på et par timer.

I forbindelse med byfesten er der også andre og mere tidskrævende opgaver der skal løses. Det drejer sig især om baropgaver, garderobe opgaver, hjælpe til banko med opråb og kontrol af plader osv.

Det er klubbens opgave at få disse opgaver løst og I vil få nærmere information omkring dette, når byfesten nærmer sig. Tilmelding til opgaverne gøres via. hjemmesiden.

Vi håber at rigtig mange vil hjælpe med til at løse disse opgaver, da det både er hyggeligt og sjovt at være med til, men bestemt også forbi byfesten er en meget stor indtægtskilde for klubben.

Klubben tjente fx i 2015 over 100.000,- alene op denne fest. Penge der er med til at gøre det sjovere at være spiller i vores klub, og vi garanterer at alle pengene bruges på aktiviteter eller rekvisitter, til glæde for alle vores spillere.

Back To Top