Skip to content

Generalforsamling 2019

Indkaldelse til Generalforsamling

Den 5. oktober 2019 kl. 10.30 i Ulkebølhallen.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Ledergruppen aflægger beretning
 4. Den økonomiansvarlige fremlægger det reviderede regnskab
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Valg af medlemmer til ledergruppen
  1. På valg:
   1. Tommy Vedstesen (formand) – ønsker genvalg
   2. Ida Stræde Jeppesen (supp. medlem) – ønsker genvalg
   3. Helle Jessen (supp. medlem) – ønsker genvalg
 7. Valg af revisor
  1. På Valg:
   1. Tom Brandt – ønsker genvalg
 8. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen, altså senest den 28. september 2019.

Vel mødt til generalforsamling
Ledergruppen Vidar-Ulkebøl Håndbold

Back To Top