Skip to content

Generalforsamling 2018

Indkaldelse til Generalforsamling

Den 6. oktober 2018 kl. 10.30 i Ulkebølhallen.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Ledergruppen aflægger beretning
 4. Økonomiformanden forelægger det reviderede regnskab
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Valg af medlemmer til Ledergruppen
  • Økonomiformand Tom Brandt – ønsker ikke genvalg
  • Supplerende medlem Jan Jørgensen – ønsker ikke genvalg
 7. Valg af revisor
  • Christiane Simonsen – ønsker ikke genvalg
 8. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen, altså senest 28. september 2018.

Vel mødt til generalforsamling!

Ledergruppen Vidar-Ulkebøl Håndbold

Back To Top